Kvaliteta

Kvaliteta

Koristimo samo najbolje proizvode. Provjeravamo cijeli proizvodni postupak i usklađujemo ga s najvišim svjetskim propisima o kakvoći i s prihvaćenim propisima. U radu redovito nadilazimo sve te propise. Ponosni smo na postojanost i kakvoću koji se temelje na propisima ISO 9000 i ISO 14000.

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Wiena grupa temelji svoje poslovanje na primjeni i održavanju integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, uspostavljenog i dokumentiranog sukladno zahtjevima međunarodnih normi EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004, kako bi postigla vrhunsku razinu kvalitete svojih proizvoda i usluga te najvišu moguću razinu zaštite okoliša, u vidu čega Wiena grupa svakodnevno nastoji implementirati sljedeće niti vodilje u svaki segment svog poslovanja – kako kroz poslovne aktivnosti i procese u projektiranju, proizvodnji, održavanju tako i kroz sistematiziranu dokumentacijsku podršku u prodaji i nabavi:

  • Isporuka visokokvalitetnih filtarskih postrojenja s jamčenjem graničnih emisija prašine ispod 20 mg/m3, kao i svih popratnih rezervnih dijelova (filter vreća, kostura za filter vreće, programatora, ventila, regulatora tlaka zraka) uz vrhunsku uslugu
  • Optimalizacija funkcionalnosti sustava za otprašivanje
  • Proizvodnja i pružanje usluga održavanja vodeći brigu o definiranim aspektima okoliša te uz reduciranje, a  ukoliko je moguće i sprečavanje onečišćenja koja nastaju iz navedenih djelatnosti te uz odlaganje nastalog otpada u poslovnim procesima na za to predviđena mjesta i na procedurama propisani način
  • Smanjenje troškova i ušteda vremena naših klijenata kroz brzo i efikasno pružanje usluga bilo cjelokupnog održavanja sustava otprašivanja ili samo mijenjanja filter vreća
  • Kontinuirano poboljšavanje poslovnih aktivnosti i procesa, proizvoda i usluga, usavršavanje zaposlenika kroz interne i eksterne edukacije
  • Ponuda rješenja koja nadilaze očekivanja klijenata od strane vrhunsko kvalificiranih radnika kroz sinergiju individualnih sposobnosti i kreativnosti
  • Kontinuirano podizanje svijesti kod zaposlenika o njihovom doprinosu kvaliteti i zaštiti okoliša u obavljanju svojih zaduženja i poslovnih funkcija
  • Pridržavanje svih relevantnih zakona i propisa te drugih zahtjeva na koje se  Wiena grupa obvezala

Kao organizacija svjesna važnosti upravljanja sustavom kvalitete i okoliša Wiena grupa obvezuje se ispunjavati sve zahtjeve normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, udovoljavati zakonskim zahtjevima kao i stalno poboljšavati implementirani integrirani sustav.
Politika kvalitete i okoliša je temeljni dio Priručnika sustava upravljanja kvalitetom i okoliša, a u skladu je i sa svim ostalim dokumentima firme.
Politiku kao i sve odredbe Priručnika SUKO provode svi djelatnici Wiena grupe d.o.o.
Politika kvalitete i okoliša javno se obznanjuje.