Reference

Mnoge tvrtke u različitim industrijama cijene naše usluge i proizvode. Slijedi odabrani popis naših partnera i projekata:

• CEMEX HRVATSKA d.d.
1. Rekonstrukcija sustava otprašivanja na silosima cementa u tvornici Sv. Juraj
Navedenim projektom postignuta je autonomija otprašivanja pojedinih silosa cementa u svrhu povećanja čistoće različitih tipova cementa i  povećanja energetske efikasnosti otprašivanja optimizacijom upravljanja sustavom čišćenja filter vreća. Isto tako, postignuta je fleksibilnost rada sustava u smislu redundancije.

2. Rekonstrukcija filtera mlina ugljena tvornica Sv.Juraj
Povećanjem filtracijske površine filtera i efikasnosti sustava čišćenja filter vreća u svrhu povećanja vremenskog intervala između izmjena sa perioda od 2 mjeseca rada na 12 mjeseci, postignuta je značajna ušteda na potrošnji materijala kao i na troškovima odžavanja tog djela postrojenja.

• VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
1. Rekonstrukcija postojećeg filtera u pogonu Sušara rezanca
Cilj ovog projekta bio je podizanje kakvoće okoliša u objektu sušare rezanca, uklanjanje opasnosti od pojave eksplozije prašine koja se stvara u procesima proizvodnje i transporta rezanaca (Briketa) koji se koriste kao stočna hrana te povećanje energetske učinkovitosti optimizacijom brzina strujanja u filter postrojenju.

• Franck d.d.
1. Vrećasti filter na postrojenju utovara sirove kave
Izrađen je novi vrećasti filter postrojenja u podtlačnoj verziji, koji preuzima funkciju tlačnog sistema utovara sirove kave. Filter postrojenja sa jednim cjevovodom otprašuje četiri utovarna ciklona, a sa drugim cjevovodom otprašuje sva 24 silosa kave.

• Bosanac d.d.
1. Projekt otprašivanja proizvodne linije za preradu duhana
Svrha izgradnje filter postrojenja jest poboljšanje kvalitete radnog okoliša u proizvodnim pogonima tvornice te povećanje radnog vjeka strojeva za preradu smanjenjem koncentracije prašine u radnom okolišu.

• Hrvatski duhani d.d.
Projektirano, izrađeno i montirano je novo vrećasto filter postrojenje koje otprašuje proizvodnu halu pri gruboj izradi duhana. Filter postrojenja koje oprašuje mjesta pri transportu duhana vodi do hauba gdje se duhan odvaja od prašine, zemlje i ostalih nečistih materijala.

• Kamenolomi Krašić d.o.o.
Projektiran je i izveden uređaj koji se sastoji od odsisnih hauba, cjevovoda, filtera, odsisnog ventilatora i ispušne cijevi za otprašivanje udarne drobilice Poz. 8 i udarnog granulatora Poz. 11.

• Sladorana d.d. Županja
1. Rekonstrukcija sustava otprašivanja pakirnice šećera
Ugradnjom novog i rekonstrukcijom postojećeg otprašivača povećan je ukupni kapacitet otprašivanja i postignuti su sljedeći rezultati:
porast kvalitete higijenskih uvjeta prizvodnog pogona i otklanjanje prepreka za vođenje sustava HACCAP. Smanjen je rizik ispadanja proizvodne linije iz pogona zbog zatajenja senzora izazvanih taloženjem šećerne prašine. Također, smanjen je rizik od nastanka šteta u ljudskom i materijalnom smislu, zbog eksplozivnih svojstava šećerne prašine.